Política de qualitat

La Direcció del Grup Neda és conscient que la Qualitat en els serveis que ofereix és un factor primordial per al seu desenvolupament i continuïtat, per la qual cosa assumeix la responsabilitat de definir, implantar i mantenir una Política de Qualitat adequada a les necessitats i expectatives dels clients.
 
Aquesta política de qualitat té present la nostra misió d’“aconseguir una rendibilitat econòmica, al llarg del temps, tenint un posicionament de lideratge en el sector de les piscines i el wellness,  en quant a qualitat de producte i servei, incorporant la innovació en el  sector i assolint que els treballadors de l’empresa es considerin part integrant de la mateixa”, i la nostra visió de “ser els liders del sector  de les piscines i el wellness a la provincia de Girona”, essent reconeguts per la professionalitat i capacitat de la seva gent i amb una excel·lent imatge corporativa, a traves dels nostres valors d’honradesa, responsabilitat, compromís, innovació i competència professional. 
 
És la base per establir la planificació estratègica i els objectius de qualitat de l’empresa i tot el Sistema de Gestió de Qualitat.
 
Disposem d’un equip humà que es compromet en aquest procés i que aposta, en la seva activitat diària, per la Qualitat del Sistema.
 
El Grup Neda adquireix el compromís de satisfer les necessitats i expectatives dels seus clients i de donar-hi resposta, tenint en compte els requisits legals i reglamentaris que li apliquin.
 
El Grup Neda també adquireix el compromís de buscar la millora contínua.
 
El Sistema de Gestió de Qualitat que es despren, és en base a la Norma UNE-EN-ISO 9001:15.
 
Aquesta política és difosa a tots els nivells de l’organització, establint mètodes per a entendre-la, implantar-la i mantenir-la.
 
Joan Turró                                                                             Rosa Ortensi
Data: 01.09.17