Servei d'anàlisi química de l'aigua

Per tenir l'aigua de la piscina en perfectes condicions, el seu correcte tractament és imprescindible. Tractar-la i analitzar-ne els paràmetres farà que estigui sempre en perfecte estat. A NEDA t'oferim una anàlisi química de l'aigua gratuïta perquè puguis controlar els nivells de clor i pH amb precisió i apropar-los als estàndards recomanats.