ELS 4 PASSOS PER A MANTENIR LA PISCINA

JUL 14, 2021

Els nostres consells en 4 passos per a obtenir una aigua neta i sana al llarg de l'any.

El manteniment regular d'una piscina requereix 4 passos essencials que garanteixen una aigua d'òptima qualitat, neta i saludable. Segueixi els passos indicats a continuació per a gaudir d'una piscina neta i agradable, sense risc per a la seva salut.

1. L'EQUILIBRI DE L'AIGUA

L'equilibri de l'aigua és fonamental per a assegurar un bon tractament de l'aigua. És el primer pas per a garantir una aigua saludable i un òptim confort de bany. L'ajust correcte del pH entre 7,2 i 7,4 és essencial per al manteniment de l'aigua. Si el pH no està dins del rang recomanat, pot irritar la pell i els ulls, deteriorar l'equipament i reduir l'eficàcia del tractament. La inestabilitat del pH també pot ser degut a una baixa alcalinitat (TAC inferior a 80 mg/L). Un TAC ben ajustat evita les fluctuacions del pH i reforça l'equilibri de l'aigua. El pH ha de verificar-se almenys una vegada per setmana.

 

2. LA DESINFECCIÓ

A més de l'equilibri de l'aigua, la desinfecció és un pas essencial en el tractament d'una piscina per a eliminar les impureses (bacteris, microbis). Sense l'addició de desinfectant, l'aigua es torna ràpidament tèrbola i desagradable. El nivell d'higiene a la piscina és insuficient i no es recomana el bany. Per a una aigua saludable i cristal·lina cal realitzar una desinfecció eficaç. El mètode de desinfecció amb clor és el més conegut. Però existeixen mètodes alternatius com l'oxigen actiu o el brom. La desinfecció ha de dur-se a terme contínuament durant tota la temporada de bany. En cas de problemes (algues, terbolesa, dipòsits enganxosos), cal efectuar una desinfecció de xoc. Mantingui el nivell de clor entre 1,5 i 2 mg/l.3. LA PREVENCIÓ D'ALGUES

Una desinfecció simple no sempre és suficient per a prevenir la proliferació d'algues a la piscina. Per tant cal prevenir per a detenir el seu creixement i la seva proliferació a l'aigua. Les algues poden créixer ràpidament a través de les espores transportades pel vent i romandre a l'aigua de la piscina. Les algues promouen la proliferació de bacteris i fongs. Les parets amb dipòsits d'algues són relliscoses i poden causar accidents. Afegeixi un algicida regularment per a evitar la proliferació d'algues, especialment en cas d'exposició a la llum solar i a la calor, factors que promouen el seu creixement. Resulta més fàcil i econòmic prevenir l'aparició d'algues que eliminar-les una vegada que estan a la piscina.

 

4. LA FLOCULACIÓ (PER A FILTRE DE SORRA O VIDRE)

La floculació garanteix l'aigua cristal·lina de les piscines. L'aigua tèrbola és un fenomen que afecta en algun moment a totes les piscines a causa de les partícules suspeses en l'aigua. La majoria dels filtres no poden filtrar partícules tan fines i, com a resultat, l'aigua es torna tèrbola. La floculació ajuda a filtrar les partícules en suspensió. El floculant els dóna una grandària suficient perquè el filtre les retingui. I amb un simple rentat a contra corrent es poden evacuar. L'ús de floculant només es recomana amb un filtre de sorra o vidre. Per a piscines amb filtres de cartutx, convé millor utilitzar un clarificant.