Equips automàtics

Els equips automàtics treballen de manera autònoma per tenir cura de la desinfecció de l'aigua de la piscina. Amb diferents funcions, podem trobar l'electròlisi salina, que desinfecta l'aigua mitjançant la sal natural en lloc del clor químic, els equips ultraviolats, que emeten radiacions de la llum solar per reduir la producció de cloramines i compostos orgànics nitrogenats, i fins i tot el control automàtic de clor i el pH. Altres sistemes són la dosificació automàtica de clor o el l’hydroxinator de MagnaPool, un tractament de l'aigua patentat amb magnesi. En cas de tractar-se d’una piscina pública, és important tenir en compte equips especialitzats.
 
A NEDA TROBARÀS...

ELECTRÒLISI SALINA, EQUIPS ULTRAVIOLATS, CONTROL AUTOMÀTIC DE CLOR I PH, HYDROXINATOR / MAGNAPOOL, EQUIPS ESPECIALS PISCINA PÚBLICA, DOSIFICACIÓ AUTOMÀTICA…