MANTENIMIENT DE L’AIGUA A L’ESTIU

JUL 15, 2019
El manteniment de la piscina és una tasca imprescindible per a poder gaudir del bany en una aigua neta i transparent.

Dins d’aquest manteniment la depuradora constitueix una part molt important, ja que és l’equip encarregat de netejar i filtrar les impureses de l’aigua perquè ens puguem banyar amb seguretat.

Abans d’afegir cap producte químic a la seva piscina, verifiqui que l’alcalinitat estigui entre 80-120 ppm, el pH estigui entre 7-7,2, el clor lliure entre 1-2ppm. Deixi recircular l’aigua almenys durant unes 8 hores. Depenent de si en la seva piscina s’acumulen moltes partícules en suspensió (pols, pol.len, sorra ...), haurà d’afegir floculant / coagulant que les aglutini perquè el filtre o el netejafons les pugui absorbir. Si després de fer aquest procés, els nivells de clor i pH estan dins dels estàndards recomanats, la seva piscina està a punt per inaugurar-la!

Si té la seva piscina entre aquests nivell i segueix tenint problemes, a NEDA considerem de vital importància un bon control químic de l’aigua de la seva piscina o spa. Per això, li oferim un servei gratuït, immediat i totalment personalitzat que li permetrà conèixer els diferents nivells dels paràmetres químics de l’aigua.

A partir d’aquest anàlisi, podem recomanar el tractament químic necessari per ajustar aquests paràmetres al seu nivell òptim o bé per resoldre qualsevol problema existent com són les algues, l’aigua tèrbola, etc.


SOLUCIÓ A PROBLEMES HABITUALS


AIGUA TÈRBOLA
Problema causat per un desajust químic, filtració deficient o sobrecàrrega de bany.
1. Analitzar i ajustar Alcalinitat a 100 ppm amb PM-642 BAIXA T.A. o PM-612 SUBE T.A. i el pH a 7.2, amb PM-601 BAIXA pH o PM-632 PUJA pH POVO, segons necessitats.
2. Fer rentat i si persisteix, revisar l'estat del medi filtrant, si és sílex i està endurit, regenerar amb PM-112 SILNET i si és de cartutx amb PM-152 TEXNET.
3. Ajudar al filtre amb el clarificant PM-613 GOLDENFLOK o PM-663 CLEANPOOL TAB20.

LÍNIA DE FLOTACIÓ BRUTA
Excés de greixos, cremes solars, olis corporals.
1. Netejar línia de flotació amb PM-101 POOLNET o PM-111 LINNET.
2. Dosificar regularment PM-613 GOLDENFLOK o PM-643 ULTRACLEAR.

ALGUES NEGRES O MARRONS
Contaminació per espores del vas de la piscina. Raspallar les zones afectades amb raspall de pues d'acer inoxidable i aplicar 1, 5 L / 100m3 de PM-624 ALGIBLACK.

ALGUES GROGUES
Algues resistents als desinfectants i algicides.
1. Analitzar el nivell de fosfats.
2. Si el nivell és inferior a 500 ppb aplicar PM-625 PHOSOUT i si és superior a 500 ppb aplicar PM-675 PHOSOUT 3XL.
3. Esperar 8 hores i aplicar PM-634 ALGIKLEAN.

A les BOTIGUES NEDA trobaràs una gran exposició de productes per a la teva piscina i un assessorament personalitzat per ajustar-nos als gustos i necessitats. Construeix la teva piscina a mida, fes teu el teu espai.