PISCINES ACTUALS I EFICIENTS

ABR 13, 2019

Sovint associem al fet de tenir piscina una gran despesa, un manteniment costós, però conservar-la en bones condicions i estalviar és fàcil si disposes dels productes adequats. Tenir cura de la piscina i seguir els passos que els professionals recomanen per al manteniment és imprescindible, però vestir-la amb uns bons accessoris també t’ajudarà a estalviar.

Cal tenir molt en compte, per exemple, els sistemes de depuració i filtratge, ja que han d’estar en constant moviment per assegurar el bon estat de l’aigua. Així mateix, és important la bomba de la piscina. Ara n’hi ha de velocitat variable: se’n pot ajustar el funcionament segons les necessitats de la instal·lació i de l’usuari, i triar la velocitat del motor més adequada segons el cabal. Augmentant i disminuint la velocitat de la bomba, es modifica el consum energètic i es pot reduir l’energia consumida en més del 85%. Amb aquestes bombes s’aconsegueix també un nivell sonor un 75% inferior al de les bombes d’una sola velocitat: el seu nivell sonor està per sota dels 63 decibels.

Una altra manera d’estalviar és utilitzar vidre filtrant actiu AFM en comptes de sorra de silici, ja que redueix la demanda de clor i la formació de productes nocius i així augmenta el rendiment del filtratge i assegura una qualitat òptima de l’aigua. Durant el seu procés d’activació d’energia, se li fixen càrregues positives i negatives que garanteixen la desinfecció de l’aigua. Prevé el creixement de biofilm i, en conseqüència, la formació de tricloramines; minimitza el risc de contaminació per bacteris i paràsits, i el risc químic de contaminació de l’aigua i de l’aire. El resultat és una piscina més segura per als infants, un entorn més saludable per al personal de la instal·lació en piscines públiques i una experiència més agradable per a tots els banyistes. A més, el vidre actiu estalvia un 25% d’aigua en el rentat dels filtres.


EN LA IL·LUMINACIÓ ES POT ESTALVIAR MOLT SI S’INSTAL·LEN IL·LUMINADORS LED QUE, A MÉS DE MILLORAR EL NIVELL DE LLUM, SÓN FÀCILS D’INSTAL·LAR

En la il·luminació de la piscina també es pot estalviar molt si s’instal· len il·luminadors LED, com la làmpada Led Lumi Plus 1.11, ja que tenen una vida útil més llarga i el seu consum és fins a vuit vegades inferior al dels llums halògens. A més, milloren el nivell de llum, són fàcils d’instal·lar i els seus colors i dissenys s’adapten al gust del client.


LES PISCINES SALADES OFEREIXEN MÚLTIPLES BENEFICIS PER A LA CURA PERSONAL, JA QUE L’AIGUA ÉS MÉS SALUDABLE I COMPLEIX FUNCIONS DE TALASSOTERÀPIA, EVITA LA IRRITACIÓ DELS ULLS I LA PELL AMB L’ELIMINACIÓ DE CLORAMINES I PROTEGEIX ELS CABELLS DE FER-SE MALBÉ

Desinfectar la piscina amb equips d’electròlisi, a més de permetre un bany més sa, permet estalviar un 80% en consum de productes químics i un 20% en aigua. La cloració salina és el procés pel qual s’afegeix sal comuna (clorur sòdic) a l’aigua de la piscina. Aquest mètode funciona amb un clorador salí en comptes de clor químic, emprant substàncies menys nocives per a la higiene i la cura personal. Durant el procés, a través de l’electròlisi el sistema de filtratge genera el clor gasós necessari, que desinfecta l’aigua i es converteix de nou en sal. Es crea així un cicle tancat continu, en què la pèrdua de sal és mínima. Permet conservar l’aigua i reduir-ne el consum, i així és més sostenible i respectuós amb el medi ambient. Aquest sistema permet una desinfecció més eficient i, consegüentment, una qualitat més alta de l’aigua. A part, és menys agressiu gràcies a la combinació del clor amb els agents que es generen durant l’electròlisi i l’oxidació de la matèria orgànica de l’interior de la piscina, ja que evita la formació d’algues i bacteris. Per això és molt important valorar-ne la inclusió a les piscines públiques, tenint en compte l’existència d’equips especialitzats. A més, la seva tecnologia està altament provada; a Austràlia es fa servir des de fa més de trenta anys en el 95% de les piscines. El manteniment d’uns nivells estables i el baix consum de productes químics generen un important estalvi econòmic i de manteniment. Gràcies a l’electròlisi salina, el procés de regulació i dosificació és automàtic. Tot i així, és important una revisió periòdica per assegurar- ne un correcte funcionament. Amb l’absència de clor, s’eliminen els riscos del transport i la manipulació. Alhora, les piscines salades ofereixen múltiples beneficis per a la cura personal, ja que l’aigua és més saludable i compleix funcions de talassoteràpia, evita la irritació dels ulls i la pell amb l’eliminació de cloramines i protegeix els cabells de fer-se malbé. A més, elimina l’excés d’àcid isocianúric i es considera un antisèptic natural per als tractaments descongestius i dermatològics. El seu contingut de iode proporciona un bronzejat més natural. Finalment, la sensació de bany és més plaent gràcies a la concentració de sal a l’aigua i al nostre cos (augmenta el confort segons l’acostament de la concentració entre els dos). Gràcies a la reducció de la pressió osmòtica de les cèl·lules de la pell, retarda la formació d’arrugues.

D’altra banda, tendim a pensar en la possibilitat d’instal·lar una coberta a la piscina per mantenir l’aigua a una temperatura més alta que a la intempèrie, però aquest no és l’únic avantatge que proporciona: una coberta evita gran part de l’evaporació i impedeix l’entrada de brutícia a la piscina, amb la qual cosa també s’estalvia en aigua i manteniment. Així mateix, serveix de barrera de seguretat, ja mque evita caigudes accidentals a l’aigua.

Finalment, allargar la temporada de bany és possible amb les bombes de calor, una solució econòmica i ecològica. Una bomba de calorvés un equip termodinàmic. El seu principi de funcionament és molt senzill: l’equip capta les calories de l’aire exterior per transferir-les directament a l’aigua de la piscina. El 80% de l’energia prové de l’aire i el 20%, d’una font d’electricitat.