Política de qualitat

La Direcció del Grup Neda, és conscient que la Qualitat en els serveis que ofereix, és un factor primordial pel seu desenvolupament i continuïtat, per la qual cosa assumeix la responsabilitat de definir, implantar i mantenir una Política de Qualitat adequada a les necessitats i espectatives dels clients.
 
Aquesta política de qualitat te present la nostra misió “aconseguir una rendibilitat econòmica, al llarg del temps, tenint un posicionament de lideratge del sector de les piscines i el wellness,  en quant a qualitat de producte i servei, incorporant la innovació en el  sector i assolint que els treballadors de l’empresa es considerin part integrant de la mateixa” i la nostra visió “ Ser els liders del sector  de les piscines i el wellness a la provincia de Girona, sent reconeguts  per la professionalitat i capacitat de la seva gent i amb una excel·lent imatge corporativa, a traves dels nostres valors d’honradesa, responsabilitat, compromís, innovació i competència professional. 
 
És la base per establir la planificació estratègica i els objectius de qualitat de l’empresa i tot el Sistema de Gestió de Qualitat.
 
Disposem d’un equip humà que es compromet en aquest procés i que aposta, en la seva activitat diaria, per la Qualitat del Sistema.
 
El Grup Neda, adquireix el compromís de satisfer les necessitats i expectatives dels seus clients i de donar resposta, tenint en compte els requisits legals i reglamentaris que li apliquin.
 
El Grup Neda, també adquireix el compromís de buscar la millora contínua.
 
El Sistema de Gestió de Qualitat que es despren, és en base a la Norma UNE-EN-ISO 9001:15
 
Aquesta política és difosa a tots els nivells de l’organització, establint mètodes per entendre-la, implantar-la i mantenir-la. 

Joan Turró                                                                             Rosa Ortensi
Data: 01.09.17